Zin om buiten te trainen met ons?

Nieuws voor onze karatekids en karateka’s!

Beste mensen, 

Nu de regels versoepeld zijn, durven we het weer aan om de karatetrainingen weer op te pakken.

We zijn al sedert april gestart met de online zoomlessen voor volwassenen en op de woensdagen verzorgen we deze lessen onder de naam familietraining. Deze lessen worden goed ontvangen. En hier kan nog steeds aan deelgenomen worden (aanmelden via e-mail; zie onderstaand adres).

Onze actieve jeugd heeft nog niet echt de gelegenheid gehad om te trainen en wij willen vanaf 30 mei starten met een zogenoemde buitentraining onder leiding van Tamara Wewengkang.

Als eerste pilot enkel op de zaterdag en als dit goed werkt komt de woensdag ook weer in zicht.

We hebben op dit moment ruimte voor 2 jeugdgroepen van maximaal 20 leerlingen en willen dit op termijn weer gaan uitbreiden naar onze 8 jeugdgroepen.

Voor deze buitentraining hebben we de volgende voorwaarden besproken:

1. Ouders kunnen het kind inschrijven op een van de twee tijdstippen. Voor deze tijdstippen geldt een maximum van 20 deelnemers. Vol = vol 
2. De tijdstippen: 9.15-10.00u en 10.15-11.00u
3. Inschrijven kan ten laatste op de vrijdagavond vooraf tot 19.00u
4. Er zijn geen extra kosten aan deze trainingen verbonden: leden van Do Weng kunnen hier aan deelnemen.
5. Voor èn na de training maken de kinderen en de instructeurs gebruik van de aangewezen handreinigers. Hygiëne staat voorop.
6. Er is geen mogelijkheid tot douchen of gebruik maken van de kleedkamers: de karatekids moeten dus van te voren aangekleed zijn. En naar de wc zijn geweest.
7. Omdat er gèèn fysiek contact mag zijn tussen de lesgevers en de kinderen, de ouders niet mogen blijven op het terrein, vragen wij -indien het kind zelf nog niet zijn pak/band kan aantrekken- om uw kind gemakkelijke sportkleding aan te doen. We gebruiken voor de buitentraining sportschoenen.
8. Wij zullen tijdens de trainingen geen lichamelijk contact hebben en andere trainingsvormen aanbieden.
9. We vragen u om de breng- en de haalroute goed in de gaten te houden. De kinderen worden een kwartier van te voren verwacht aan de linkerzijde van onze Ingang bij de dojo. Wij zullen met de kinderen naar de grote parkeerplaats op het Pleintje lopen.
10. De kinderen kunnen weer opgehaald worden aan de rechterkant van de dojo (zij worden daar naartoe gebracht). Dit omdat we het ivm verkeer zo veilig mogelijk willen houden. U kunt zelf parkeren op de parkeerplaats aan de overkant.
11. De trainingen duren drie kwartier.
12. In eerste instantie zullen alle niveaus samen trainen. Na de pilots zullen we weer terug naar de niveaugroepen gaan.
13. De dojoregels worden ook tijdens de buitentraining in acht genomen.
14. Tot slot en waarschijnlijk overbodig: met klachten, loopneus, of ziekte verschijnselen houdt u uw kind natuurlijk thuis!

Rest ons te zeggen dat we met veel enthousiasme en plezier naar de vrolijke en enthousiaste karatekids uitkijken!

Hoe schrijf ik mijn kind in?
U kunt uw kind inschrijven via mail enkel op dit adres: 

Graag het volgende vermelden:

Naam kind
Kleur band
Telefoonnummer ouder 
Tijdstip: 9.15 of 10.15u

U ontvangt een bevestiging van inschrijving via whatsapp.

Let op: de trainingen gaan enkel door als de weersomstandigheden droog zijn. U ontvangt op zaterdagochtend tenminste 1u van te voren of de training door kan gaan.

Sportieve groet,
Team JKA Karate do Weng

Share