Doelgroepen

Doelgroepen

Bij Centrum WenG en Gemeenschapshuis Neerbeek is iedereen welkom. Zowel mensen met en zonder een beperking.

Hieronder staan de doelgroepen die Centrum Weng voor ogen heeft:

  • Burgers met en zonder een beperking;
  • Burgers die zich in probleemsituaties bevinden;
  • Burgers die minder weerbaar zijn in de maatschappij;
  • Inwoners/vrijwilligers van Neerbeek en omgeving.

Centrum Weng is ingericht op vrijetijdsbesteding, dagbesteding en logeeropvang voor hen die baat hebben bij:

  • Vaste (sport- en beweeg)activiteiten in de week;
  • Buitenshuis te zijn;
  • Een veilige herkenbare omgeving;
  • Ontmoeting en contact met andere mensen;
  • Betekenis hebben voor andere mensen (als vrijwilliger of deelnemer).
Share