Dagprogramma

Aanbod en activiteiten

Het activiteitenaanbod bij Centrum Weng bestaat veelal uit aantrekkelijke en zinvolle activiteiten/werkzaamheden in een rustige en ontspannen omgeving. Er is aandacht voor iedereen, de deelnemers worden intensief begeleid en geholpen. De activiteiten zijn onder te verdelen in groepsactiviteiten en activiteiten met individuele deelnemers. Bij activiteiten met individuele deelnemers ligt de nadruk op het leereffect van de activiteit. Voor iedereen is er wel iets dat past bij zijn of haar capaciteiten en belangstelling.

Centrum Weng:

  • biedt een zeer gevarieerd activiteiten-, dag- en weekprogramma aan, waarin de kwaliteiten van de deelnemers centraal staan;
  • stemt de activiteiten en dagbesteding af op de belevingswereld van de deelnemers; met andere woorden zij speelt in op de interessegebieden.

Activiteiten en dagbesteding gecombineerd met beweging (JKA Karate instrument) voeren de boventoon binnen het concept. De kleinschaligheid en diversiteit moet hierbij behouden blijven.

Kenmerkend voor dit centrum is dat de deelnemers door samenwerking elkaars activiteiten versterken en aanvullen. 

 

Natuurlijk wordt er ook tijd voor gezelschap genomen:
Spelletjes spelen, krant/boek (helpen) lezen en geheugentraining.
Het bovenstaande kan individueel maar ook in groepsverband worden gedaan.

Kleinschaligheid, dat werkt zo fijn! Wij kennen onze deelnemers.
Share