JKA Karate voor mensen met een beperking

Centrum Weng vervult een belangrijke rol binnen de integratie van kwetsbare doelgroepen. JKA Karate wordt ingezet als communicatiemiddel. Het beïnvloedt het toestandsbeeld en zorgt er mede voor dat de deelnemers leren omgaan met hun eigen beperkingen en bovenal deze leren te accepteren. Er wordt geprobeerd  een harmonische sfeer tussen lichaam en geest te creëren en te behouden. De instructeurs en begeleiders zijn gericht op het scheppen van discipline en het aanbrengen van een duidelijke structuur ongeacht het leertempo. Deze aspecten zorgen ervoor dat deelnemers vanuit veiligheid en geborgenheid kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten. Respect,  doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid zijn slechts sleutelwoorden bij JKA Karate, een wezenlijk onderdeel van de begeleiding binnen het centrum. 

"Denk niet aan wat je niet kunt, maar juist aan wat je wel kunt"

Weng beweging

Share

Waarom Centrum WenG

  • Persoonlijk betrokken
  • Eigen vervoer
  • Klein professioneel team
  • Breed inzetbaar 
Share

Vragen? Neem contact op!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Contact opnemen