Eetpunt

Samen koken, samen eten

Mensen die wat ouder zijn of een beperking hebben kunnen niet overal terecht om te eten. Senioren hebben behoefte aan sociale contacten, maar dat lukt vaak niet. Door het initiëren van een eetpunt en een programma rondom deze keuken willen we sociale contacten bevorderen, maar ook de vitaliteit bevorderen onder de ouderen en mensen met een beperking. Wij zetten ons dan ook in voor alle mensen ziek, oud, jong en gezond! De kwetsbare burgers (o.a. lichamelijk, verstandelijk, psychische, eenzame, verslaafde, allochtone) in deze maatschappij i.s.m. verenigingen, zorg-organisaties, vrijwilligers en buurtbewoners/bezoekers gemeenschapshuis.

Belangrijkste doel is het mobiliseren van de samenleving om samen iets te betekenen voor mensen met en zonder hulpvraag. Het bevordert namelijk de sociale cohesie en creëert betaalbare activiteiten. Verbindingen leggen met alle partijen in de wijk en het zo laagdrempelig mogelijk houden is hierbij ons uitgangspunt.

Gedurende het jaar worden er dagelijks en wekelijks activiteiten georganiseerd rondom de keuken. Het eetpunt komt weer ten goede van de senioren.

Doelstellingen

  • Vereenzaming tegen te gaan bij ouderen.
  • Sociale activiteiten organiseren voor ouderen en mensen met een beperking.
  • Een ontmoetingsplaats realiseren voor mensen uit de gehele wijk.
  • Ouderen gezond laten eten.
  • Ouderen en mensen met een beperking activeren.
  • Sociale contacten voor mensen met een beperking vergoten/stimuleren.

Missie

Senioren, mensen met een beperking en wijkbewoners activeren en stimuleren deel te nemen aan sociale activiteiten om ervoor te zorgen dat ze niet vereenzamen en actief bezig zijn. Zo biedt deze keuken op termijn een vorm van samenwerking en betrokkenheid. Mensen zullen weer voor elkaar gaan zorgen, iets betekenen en door deelname als vrijwilliger of als deelnemers geeft het ook een gevoel van participatie.

Visie

De individualisering wordt steeds groter. Toch hebben veel mensen behoefte aan sociale contacten. Ook hebben mensen tegenwoordig minder te besteden en er wordt vaak het eerste bezuinigd op extra’s zoals sport. De vitaliteit van mensen wordt hierdoor minder en dit is niet goed voor de gezondheid en de levensverwachting. Door een plaats te creëren waar mensen samen kunnen komen en elkaar op een laagdrempelige manier kunnen stimuleren (preventief werken zij aan hun gezondheid) en doen ze ook nog eens sociale contacten op.

Wanneer?

Elke dinsdag en vrijdag kunt u om 12.00 uur komen eten in het eetpunt.  Het menu biedt verschillende mogelijkheden:

Keuze 1: Soep, brood en dessert voor €4,00

Keuze 2: Hoofdmaaltijd en dessert voor €5,00

Keuze 3: Soep, hoofdmaaltijd en dessert voor €7,50

Keuze 4: Soep en hoofdmaaltijd €6,00

 

Elke donderdag organiseert "Bie Olga" een soepmiddag. U kunt om 12.00 genieten van een heerlijke gevulde soep! Wees welkom!

 

Wel graag even persoonlijk of telefonisch van te voren opgeven, vóór 12 uur ‘s middags de daags ervoor! Tot snel....

Samen koken en samen eten!

Eetpunt "Bie Olga" Neerbeek bij Centrum Weng

Share