Veel gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kun je starten?

Binnen onze school worden de kinderen met en zonder beperking al toegelaten vanaf hun vierde levensjaar. Lessen worden afgestemd naar groepsgrootte en leeftijden.

Wat is JKA Karate?

JKA WF staat voor Japanse Karate Associatie Wereld Federatie. Deze organisatie heeft als doel de JKA Shotokan Karate stijl over de hele wereld te promoten en de traditie van de kunst van Karate volgens de leer van Gichin Funakoshi onder de beoefenaars hoog te houden. Zo blijft Karate in zijn puurste vorm voortbestaan. Onze school is lid van JKA Nederland en wij beoefenen ook deze stijl. Onze wijlen Sensei Peter Wewengkang was de pionier van het JKA Karate in Nederland.

Wat maakt onze school nu zo bijzonder?

Centrum Weng helpt, inspireert en beschermt. Persoonlijke aandacht is er voor iedereen. Wij kijken naar de mogelijkheden en talenten van de sporter. Het uitdragen van het gevoel van saamhorigheid en een familiegevoel is iets wat wij in onze benadering naar de mens toe van belang achten. Iedereen is welkom. Het tweede huiskamer aspect is sterk aanwezig. We trainen allemaal samen ongeacht leeftijd of beperking. Iedereen telt mee!

Waarom kiest u voor ons?

Onze grote kracht is het overbrengen van de karatecultuur op kinderen, jongeren en volwassenen. JKA Karate Do Weng heeft zich door de jaren heen toegelegd op de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking. Wij dragen op een uiterst verantwoorde wijze bij aan de ontwikkeling van de mensen .

Werkt JKA Karate ook voor mensen met een gedragstoornis?

Karate is juist een manier om woede te leren onderdrukken en er zodanig mee te leren omgaan, dat het agressieve gedrag doet afnemen. Beheersing en discipline zijn hier de sleutelwoorden. Ook zal het kind respect leren en weten welke grenzen er zijn.

Wat zijn de kosten?

Binnen onze school willen wij iedereen laten sporten, de contributie mag geen belemmering zijn om te kunnen sporten. Voor een duidelijker beeld kunt u kijken bij KOSTEN op onze site.

Kan ik een proefles meedoen?

Binnen onze school mag u of uw kind(eren) 2 lessen meedoen alvorens te besluiten of deze sport aanspreekt.

Hoe kom ik aan karatekleding?

Binnen onze school verkopen wij ook de door ons goedgekeurde kleding. Ook hier kunt u naar vragen bij interesse.

Wanneer ben ik klaar voor een examen?

Binnen onze school worden twee keer per jaar examens afgenomen (juni en december).

Wij hebben voor de kinderen een streepjes systeem dat wij al jaren toepassen, dit als uw kind qua niveau nog niet geheel toe is (recentelijk gestart) aan de nieuwe kleur en wij uw kind toch willen motiveren en belonen. Vandaar dat het best mogelijk kan zijn om 1 of 2 streepjes te kunnen behalen. Bij een bevonden accurate kennis van de basis elementen/eisen gaan wij pas over tot een volgende graduatie/band.

De leraren zullen enkel de mensen uitnodigen die voor een bruine band 3e, 2e of 1e KYU op examen mogen. Het is dus niet zo dat iedereen voor deze bruine band kan inschrijven. Dit is met goedkeuring van de leraren. Ditzelfde geldt voor het zwarte band examen. De leraren nodigen dus de leerlingen uit hiervoor.

Hoe kan ik me aan- of afmelden?

U kunt ons zowel telefonisch als via onderstaand e-mailadres bereiken.

 

Centrum Weng

Ramon Wewengkang

Laurentiusstraat 44 A

6191 EV Beek

Tel: 046-4375083

E-mail:

 

 

 

 

 

Share