JKA filosofie

Wat is JKA?

JKA (Japan Karate Association) Karate is wetenschappelijk zo ontwikkeld, dat het mechanisch perfect past bij het menselijke lichaam. Dit maakt het uniek in vergelijking met andere Martial Arts stijlen. Het Shotokan Karate wordt beschouwd als de oudste stijl van karate, en is wereldwijd de meest beoefende Japanse sport. De deelnemers ontwikkelen precieze kracht in al hun technieken en krijgen controle over hun lichaam. Enkel door een juiste heupomwenteling in bijna al hun schoppen, slagen en blokken te gebruiken. De ontwikkeling van juiste technieken zoals de coördinatie van armen en benen(boven- en onderlichaam) zorgen voor een optimaal spiergeheugen. De deelnemer kan zijn lichaam en geest tot in perfectie coördineren.

De waarden van karate voor de moderne mens zijn talrijk. In ons dagelijks leven vergeten wij vaak het in evenwicht houden van zowel onze fysieke als geestelijke gezondheid. Beoefening van JKA karate stemt het lichaam, ontwikkelt coördinatie, versnelt reflexen en bouwt uithoudingsvermogen.

Bij onze karateschool is iedereen welkom. Het maakt niet uit hoe iemand uitziet of wat deze persoon kan, iedereen is gelijk in een (wit) karatepak. De missie is te zorgen dat iedereen zich thuis voelt.

Door de jaren heen heeft de grondlegger Peter Wewengkang zijn deuren opengezet voor mensen met een beperking. De laatste 10 jaar heeft JKA karate Do Weng een grote toename van leden met een beperking of een stoornis mogen ervaren. Dit is mede mogelijk gemaakt door les te geven buiten de dojo en door samen te werken met de gemeente Beek in projecten die sport stimuleren voor mensen met en zonder een beperking. Peter Wewengkang zei het volgende hierover: ”Vroeger kwamen de kinderen nog ‘zonder etiket’ binnen en werd er gewoon gesteld: Peter hij kan soms wat drukker zijn, houd hem maar kort”. En zo bleek ook vaak. Peter was van mening, dat al die kinderen die bij hem kwamen oefenen, met veel aandacht en structuur weer bij te sturen waren, zich beter zouden voelen en uiteindelijk leren omgaan met de buitenwereld.

Binnen de karateschool heerst een familiegevoel en is het tweede huiskamer aspect sterk aanwezig. Na gezamenlijk te hebben gesport, nuttigt men nog een drankje in het gemeenschapshuis, waarbij gelegenheid is om nader tot elkaar te komen. Die gedachte ‘naar elkaar luisteren en helpen’ is een uitgangspunt voor Centrum Weng. Zo zijn er talloze voorbeelden van mensen die op hun manier geholpen zijn inzichten te verkrijgen in hun problematiek.

Sporten is een manier om te participeren in de samenleving. Wie sport doet mee. Sportparticipatie kan een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van andere vormen van burgerparticipatie, burgerschapgedrag en vertrouwen tussen de burgers, waaronder kwetsbare burgers.

Sport is een alternatieve opvoedingsomgeving en biedt mogelijkheden om jeugdigen te ondersteunen. Steeds meer beroepskrachten zetten sport bewust preventief in om gedragsproblemen bij jongeren te voorkomen, sociale spanningen in buurten te voorkomen en vroegtijdig schooluitval tegen te gaan.

Karate staat voor empowerment en dit is een sleutelwoord in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Met andere woorden: het is belangrijk dat mensen in hun eigen krachten geloven. Civil society is ook een belangrijk begrip in het sociaal domein en deze krijgt onder andere vorm in het verenigingsleven. Het is de bedoeling, dat mensen steeds meer steun vanuit hun eigen omgeving krijgen. JKA Karate Do Weng zorgt (on)bewust daarvoor. Zij zorgt ervoor dat haar leden met of zonder een beperking zichzelf zijn en zich kunnen blijven (door)ontwikkelen enerzijds. Anderzijds versterkt zij sociale netwerken van haar leden door ze er allemaal bij te betrekken in allerlei activiteiten, zoals wedstrijden, stages, demonstraties en gezamenlijke uitjes. Tendens is dat ouders zelf ook gaan deelnemen aan karate na dit eerst met argusogen te hebben gevolgd bij hun kinderen. JKA Karate is de allesomvattende schakel tussen onze activiteiten en projecten.

JKA Karate is omschreven als een methodiek die zich bezighoudt met de lichamelijke maar ook psychische ontwikkeling van de beoefenaar. JKA karate telt een hoge waarde aan de opvoeding van de deelnemers. Het gaat niet alleen om de technieken goed uit te voeren maar ook om het na te leven van de belangrijke regels. Het geeft de deelnemers belangrijke levenslessen (on)bewust mee in de (bij)opvoeding. Vertaald uit het Japans zijn er vijf gouden regels:

  • Perfectioneren van karakter
  • Eerlijk en betrouwbaar zijn
  • Steeds opnieuw proberen
  • Elkaar respecteren
  • Onttrekken aan crimineel gedrag
JKA Karate wezenlijk onderdeel van ondersteuning en begeleiding
Share