Missie & visie

Missie

De missie van Centrum Weng is het samenbrengen van verschillende mensen met en zonder beperking. Het bieden van een toegankelijke plek voor burgers. Een ontmoetingsplek voor speciale aandacht. Het streven is erop gericht dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij en bij Centrum Weng de vaardigheden opdoet, om zich in de maatschappij staande te kunnen houden; dit door middel van bewegen en sport en door de benadering van Centrum Weng om de burger een volwaardig bestaan te bieden.

Visie

Het uitdragen van het gevoel van saamhorigheid en een familiegevoel is iets dat Centrum Weng in haar benadering naar de mens toe van belang acht. Iedereen is welkom. De ‘stille kracht’ van Centrum Weng is het feit, dat iedereen toegewijd is om het meeste uit het leven te halen. Lekker fit voelen en erbij horen!

(On)bewust ervaren deelnemers en bezoekers Centrum Weng als gids. Centrum Weng helpt, inspireert en beschermt. Persoonlijke aandacht is er voor iedereen. Centrum Weng kijkt naar de mogelijkheden en talenten van de kwetsbare burger. Kwetsbare burgers zijn mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie in de samenleving verkeren met een ondersteunings-, hulp- en zorgvraag. Bij Centrum Weng krijgen mensen ruimte om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken.

Ons credo luidt als volgt: “Niet denken aan wat je niet kunt, maar juist aan wat je wel kunt”

Share