Gemeenschapshuis

Gemeenschapshuis Neerbeek

Gemeenschapshuis Neerbeek, een plek voor iedereen!

Sinds 1998 is familie Wewengkang beheerder van het gemeenschapshuis. In de loop der jaren is gebleken dat er een enorme terugval was van activiteiten. Ondanks verwoede pogingen om allerlei activiteiten te organiseren bleek het toch een moeilijke dobber. Zeker in periode 2008 van de crisis werd er vrijwel niets meer ondernomen door externe partijen. Wij als beheerders vonden dit zo jammer zeker gezien het feit dat er voor vele tonnen was geinvesteerd in die mooie grote zaal. Op dat moment waren er slechts de verenigingen die gebruik maakten van de zalen en dat was voornamelijk alleen in de avonduren. Ramon heeft samen met Centrum Weng in 2010-2011 een programma geschreven waarvan hij dacht dat het zeker zou slagen met wat ondersteuning en interesse van de gemeente Beek en eventuele andere partijen. Dit was namelijk geënt op de aankomende veranderingen binnen de zorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het plan was in ieder geval om het gemeenschapshuis terug in haar oude rol te kunnen zetten. Het moest weer gaan bruisen én dat doet het nu ook!

Sinds 1 juli 2014 zijn er weer tal van nieuwe activiteiten, gemeenschappelijk georganiseerd onder begeleiding van Centrum Weng, het Wijkteam, De Hoeskamer en Stichting gemeenschapshuis. Buurtbewoners, burgers, maar ook andere organisaties doen hier aan mee. Er is op deze dagen vrije inloop, voor een praatje, een kop koffie of een spel. Verder zijn er kookactiviteiten,  creatief atelier, beweegactiviteiten (sport) en werk in de moestuin.  Ook is er een boekuitleen/ruilservice en is de wijkverpleegkundige in de ochtend aanwezig. Ook buurtbewoners die geen lid zijn van een vereniging zijn welkom om andere mensen te ontmoeten, een gezellig gesprek te voeren, vragen te stellen of mee te doen  aan de vele activiteiten.

Wat is er allemaal te doen?

Elke dag is er vrije inloop waarbij iedereen van harte welkom is. Zin in een kopje koffie? (slechts 1,50 euro) Behoefte aan een praatje, een idee voor een activiteit of zin in een spel?

Iedereen is welkom van 09.30-15.30 uur. Bij de inloop kunt u ook uw interesses aangeven en uw eigen ideeën over activiteiten uitvoeren. De inloop wordt bezocht door mensen met en zonder hulpvraag. De inloop wordt begeleid door onze medewerkers. Elke dinsdag, donderdag en vrijdag bent u welkom vanaf 11.45 uur bij het eetpunt. Wel graag even persoonlijk of telefonisch van te voren opgeven, vóór 12.00 uur ‘s middags de daags ervoor! Lees hierover meer in de link eetpunt.

Er is geen bibliotheek in Neerbeek, maar gelukkig beschikt het gemeenschapshuis over een zeer goed gevulde boekenkast met boeken die beschikbaar zijn gesteld  door buurtbewoners. Bij de boekenruil kunt u gratis een boek lenen en omruilen, kom gerust eens kijken!

Ondersteuning:

Er is een wijkverpleegkundige van Zuyderland van het wijkteam aanwezig. U kunt bij haar terecht voor vragen over ziekte en gezondheid, vragen over mogelijkheden voor hulp bij lichamelijke verzorging en hulp in en rond huis. Dit kunnen zeer diverse vragen zijn. Indien u het prettig vindt om met haar persoonlijk te praten is het altijd mogelijk om vrijblijvend met haar een afspraak te maken voor een huisbezoek. Spreek haar gerust aan, zij vertelt u graag meer over alle mogelijkheden en verwijst zonodig door naar andere organisaties mocht dit nodig zijn voor uw hulpvraag. Mocht de wijkverpleegkundige  even afwezig zijn, dan kunt u uw vraag of naam en telefoonnummer ook doorgeven aan de buurthuismedewerker. De wijkverpleegkundige neemt dan later weer contact met u op.  

Er is een spreekuur van PIW, op het spreekuur kunt u terecht met allerlei vragen over toeslagen ouderenwerk,  administratieve ondersteuning en begeleiding, veiligheid & bewegen, meldpunt buurtknelpunten, mantelzorg en vrijwilligerscentrale. Wmo-spreekuur op vast moment in de week. De activiteiten van het gemeenschapshuis zijn open voor alle burgers uit Neerbeek en directe omgeving, met of zonder (zorg of wmo) indicatie. Het gemeenschapshuis is een algemene voorziening, waar iedereen terecht kan.

Kansen en mogelijkheden zijn er genoeg als we ze samen willen zien en ondernemen.
Share