JKA als instrument

JKA Karate is erg bevorderlijk voor weerbaarheid, assertiviteit en het wordt gezien als een stukje bijopvoeding. JKA Karate beïnvloedt het toestandsbeeld en zorgt er mede voor dat deelnemers minder last van hun beperking(en) hebben.

Wij proberen dus  een harmonische sfeer tussen lichaam en geest te creëren en te behouden, en daarnaast zijn wij gericht op het scheppen van een stukje discipline en het aanbrengen van een duidelijke structuur. Deze aspecten zorgen ervoor dat deelnemers vanuit veiligheid en geborgenheid kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten.

Onder het motto: ‘ Denk niet aan wat jij niet kunt maar aan wat jij wel kunt’ bereikte JKA Karate Do Weng sinds 1974 hele mooie resultaten. De interactie tussen de reguliere en de beperkte sporter is een heel belangrijk instrument binnen dit concept en zorgt voor een progressie op veel leefgebieden. Hier is het sleutelwoord acceptatie.

Door JKA Karate leert iedere deelnemer onbewust om te kunnen gaan met:

 • Respect: Deelnemers gaan op respectvolle goede manier met elkaar om.  
 • Discipline: Deelnemers leren vastberaden te zijn en houden zich aan regels. 
 • Zelfvertrouwen: Deelnemers behalen gestelde doelen in de trainingen.                              
 • Zelfbeheersing: Deelnemers leren te reguleren ofwel controleren.    
 • Sociale omgang: Deelnemers komen met veel anderen in contact.
 • Doorzettingsvermogen: Deelnemers leren volharding en niet op te geven.      
 • Normen en waarden: Deelnemers leren wat wel en niet sociaal wenselijk is.            
 • Levenshouding: Deelnemers gaan anders in het leven staan, relativeren meer.

Doel van JKA karate

Bij JKA karate denken wij aan een activiteit waar de kwetsbare burgers onder begeleiding karate uitoefenen met als doel  hen ondersteuning te bieden bij/oefenen met het aanbrengen van structuur. Zeker ook om vaardigheden aan te leren ten behoeve van zelfredzaamheid. Zij komen zo in aanraking met de reguliere sporters en natuurlijk ook vrijwilligers en inwoners. Centraal staat de gedachte deze kwetsbare burgers een kans te bieden en te leren communiceren via de sport. Een ontmoetingsplek voor speciale aandacht. Het streven is erop gericht dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij en de vaardigheden opdoet, om zich in de maatschappij staande te kunnen houden; dit allemaal door middel van sport.

Welke strategie gebruikt JKA karate?

JKA karate is niet direct een teamsport en dat maakt het zo uniek. Het wordt in groep verband beoefend maar iedere persoon kijkt naar zijn eigen mogelijkheden.  Door de individuele benadering werkt het laagdrempelig en kan iedereen gewoon meedoen op zijn/haar eigen tempo. Deze vereniging is door vele instanties uitgenodigd om demonstraties te laten zien. Zij zijn in staat elke deelnemer met een beperking er zodanig bij te betrekken dat deze met voldoening en de gedachte dat ook hij/zij kan sporten weer huiswaarts keert. De trainingen worden afgestemd naar de behoeften van de sporters waardoor iedereen kan meedoen. De lessen zijn heel dynamisch en er wordt veel gebruikt gemaakt van speelmateriaal.

JKA Karate do Weng geeft les aan kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar tot zo oud als ze zelf vinden dat zij kunnen mee doen. Binnen deze lessen hebben zij veel aandacht voor de volgende doelgroepen:

 • Mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of  psychiatrische beperking;
 • Burgers zonder een beperking;
 • Burgers die zich in probleemsituaties bevinden;
 • Burgers die minder weerbaar zijn in de maatschappij.
Wat voelt er nu beter dan je dag sportief en in balans te kunnen beginnen?
Share