Doelgroep

JKA Karate en kinderen/volwassenen met een beperking

Ook hier bieden wij een belangrijke ondersteuning voor de mensen die in principe niet direct deel uit kunnen maken van de “gewone” groepen sporters. De drempel om te starten met sporten is voor deze doelgroep vrij hoog. Centrum Weng probeert het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Ook bij deze groep staat in eerste instantie beweging centraal. Uit ervaring weten wij dat het heel plezierig kan zijn voor de beperkte sporter. Genezen is niet mogelijk, wel zorgen middels Karate dat er verbetering optreedt. Dat het de sporter fysiek en zeker op maatschappelijk niveau allerlei voordelen met zich meebrengt. We hebben talloze voorbeelden echter belichten we hier als voorbeeld ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

JKA karate en autisme in het kort

Peter Wewengkang die ruim 40 jaar deze levensfilosofie verspreidde in Nederland, want zo mogen wij JKA Karate instrument wel noemen zei het volgende hierover: ” Vroeger kwamen de kinderen nog “zonder etiket” binnen en werd er gewoon gesteld; “Peter hij kan soms wat drukker zijn, houd hem maar kort”. En zo bleek ook vaak. Echter hij was van mening, dat al die kinderen die bij hem kwamen oefenen, met veel aandacht een structuur weer bij te sturen waren, zich beter zouden voelen en uiteindelijk wisten om te kunnen gaan met de buitenwereld. Wij leren hen een vorm van zelfcontrole en houden rekening met een trager leertempo.

JKA Karate heeft al meermaals bewezen, dat het juist bij ASS een positieve uitwerking kan hebben op het kind. Op een constructieve manier gaan wij om met deze mensen. De beste trainingsmethode bij deze ASS is structuur en regelmaat aanbrengen. Dit wil zeggen dat wij deze mensen “onbewust” leren omgaan met de stoornis. Dit kan door hem/haar goede regelmaat te geven dus dat wil zeggen een vast programma. Hierdoor zullen zij zich met de tijd beter in de karategroep gaan voelen. Automatisch groeit de betrokkenheid, het enthousiasme en volgt ook een positieve ontwikkeling op langere termijn. Op sociaal vlak wordt vooruitgang geboekt. Men zal zich eerder begrepen kunnen voelen en ook in school-/werk- en thuissituatie zal het beter gaan. ASS heeft een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie; daarbij bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesses.

Voor mensen met autisme is het zeer moeilijk om een goede sport te vinden die bij hen past. Net als ieder ander mens willen zij eerst ervaren, wat het is en wat er allemaal gebeurt. Pas dan kunnen zij een keuze maken of JKA karate bij hen past. Mensen met autisme hebben een stoornis in de prikkelverwerking. Dit betekent dat zij moeite hebben om meerdere handelingen tegelijk te doen. Luisteren en tegelijk uitvoeren gaat vaak niet samen. Wij hebben ook hier ruime ervaring opgedaan en wij hebben dan ook voorbeelden van mensen (vaak begonnen als kind) die meer dan 18 jaar JKA Karate bij ons beoefenen, en op geheel eigen wijze de lessen kunnen volgen. Zij worden goed begeleid en hebben hun eigen tempo. JKA Karate is zeer visueel ingesteld, maakt gebruik van herkenbare patronen en wordt telkens herhaald. Ook binnen de school- en in thuissituatie is vaak gebleken dat zij een ruime ontwikkeling doormaken; karate is dan een belangrijke factor in deze. Zij ondervinden problemen met de communicatie met anderen. Ook al willen ze het graag, zij weten vaak niet hoe zij contact met leeftijdsgenoten moeten maken. Zij voelen zich dikwijls onbegrepen en dat moet op tijd bijgestuurd worden.

Teamsporten zo mogen wij stellen, zijn erg gericht op de onderlinge samenwerking. Iemand met autisme ondervindt hier dus een probleem, en kan vaak gewoon niet mee doen. Wij spelen hierop in, zijn getraind en geven voldoende aandacht en proberen zo een natuurlijk evenwicht te creëren, interesse te wekken, en  vooral steun en een veilige omgeving bieden. JKA karate kent vele systemen van overdracht, bij deze doelgroep letten wij erop, dat het gefaseerd en rustig verloopt; veranderingen worden ruim van te voren bekendgemaakt. Het systeem bestaat uit herhalende handelingen of rituelen binnen een veilige omgeving. Het is een ongedwongen sfeer en dat maakt het mogelijk om hun eigen vastomlijnde programma los te kunnen laten.

Zwaarwegende factoren

Iets waar JKA programma behoorlijk in kan sturen is naast het bieden van structurr en discipline, het visuele aspect, het nadoen, het repeteren. Herhaling telkens om door te kunnen dringen in hun verschillende ontwikkelingsgebieden. Zij houden zich graag vast aan bekende regels en patronen.

Het komt ook voor dat in hun interesses ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij een kind met ASS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate het kind meer in de buitenwereld gaat functioneren. Vanuit JKA filosofie worden zij dus (on)bewust klaargestoomd voor de maatschappij. Hen wordt geleerd deel te nemen aan de maatschappij.

Vaak gaat een stoornis gepaard met gedragsproblemen. Een stoornis heeft namelijk invloed op de ontwikkelingsfuncties. Wij spreken van een gedragsprobleem als het probleem niet is aangeboren, maar juist verkregen is door omstandigheden in de omgeving van het kind. Dit is natuurlijk geen eigenschap. Er zijn dan problemen ontstaan in de omgeving van het kind (omstandigheden in de thuis/school situatie). Door die problemen verloopt nu de ontwikkeling minder goed. Denk aan trauma, angsten, slechte opvoeding etc.

Wij zien het als dan zeker als een uitdaging om hier de JKA filosofie op toe te passen.

JKA Karate is juist een manier om woede te leren onderdrukken en er zodanig mee te leren omgaan, dat het agressieve gedrag doet afnemen. Beheersing en discipline zijn dan de sleutelwoorden. Ook zal het kind respect leren en weten welke grenzen er zijn. Agressieregulatie is ook een element in de sport. Ook bij ASS is vaak het geval om emoties en gedachten te reguleren. Een beetje angst ontaardt bij hen al snel in paniek, een beetje boosheid wordt een woedeaanval. Fantasie en werkelijkheid kunnen niet meer uit elkaar worden gehouden. JKA karate zorgt ook hier voor een natuurlijk evenwicht voor wat betreft het regulatiemechanisme, de innerlijke thermostaat die emoties en gedachten in evenwicht houdt.

Bij complexere situaties of bij verlies van overzicht gaat het vaak mis. Onze kunst is om veiligheid te creëren in onze ruimtes, en daarna vertaalslagen te maken naar hun leefomgeving. Wij leren hen de aanwezige angsten en andere prikkels plaats te laten maken voor acceptatie en gemoedsrust. De ontwikkeling op diverse leefgebieden is hierbij gebaat.

 

Toevluchtsoord voor speciale aandacht!
Share