Breedtesport

Oorsprong Breedtesport in Beek en omgeving.

Hier stond Peter Wewengkang Sensei weer aan de wieg. Hij nam zoals eerder beschreven altijd de moeite en tijd voor mensen met beperkingen. Hij zag het als de gewoonste zaak van de wereld, totdat hij van diverse kanten werd aangesproken, dat zijn aanpak wel heel erg bijzonder was en een breder publiek ingelicht moest worden hierover. Hij werd namens JKA Nederland in contact gebracht met gemeente Maastricht en provincie Limburg die op hun beurt vonden dat er meer aandacht aan besteed mocht worden.

Uiteindelijk werd in januari 2009 het project geboren om de mensen met beperking te laten participeren tijdens het JKA Europees kampioenschap te Beek (Limburg) voor kinderen in 2011. Dit vergde heel veel voorbereiding. Om hierop te anticiperen was hij met zijn kinderen Ramon en Tamara op gezette tijden met  deze mensen gaan trainen voor deze wedstrijden en demonstratie. De fysieke uitvoering van het project was ook Toine Meisters op het lijf geschreven. Samen met Ramon voerde hij vele gesprekken met derden en zetten ze mooie subprojecten op.

Op 21 en 22 mei 2011 had Peter Wewengkang Sensei geheel volgens plan deze doelgroep gepresenteerd tijdens dit Europees Kampioenschap. Vier kinderen met beperkingen die samen getraind hadden ten tijde van het project 2009-2010 namen deel aan de Europese Kampioenschappen JKA Karate als G-sport beoefenaars. Zij werden gepresenteerd aan een publiek van ruim 1000 mensen en deden allen een geweldige levenservaring. Tijdens deze projectperiode waar een bedrag van 30.000 euro mee gemoeid was zijn veel mensen met een beperking gefaciliteerd om optimaal deel te kunnen nemen aan wedstrijden, stages en trainingen. Zij waren volwaardig opgenomen en kregen kans te acteren met hun beperking zonder drempels. Dit leidde tot grensoverschrijdende aandacht voor deze doelgroep in positieve zin en heeft bijgedragen in een nieuwe beeldvorming van de mogelijkheden tot sportparticipatie van mensen met een beperking. Door de aanwezigheid van Japanse instructeurs werd het zelfs bekend in Japan.

Tijdens de trainingen in het speciaal onderwijs zijn de volgende ervaringen opgedaan door de instructeurs:

  • Door het JKA Karate en de bovengenoemde ontplooide activiteiten in de regio te combineren en als zodanig als instrument in te zetten sloot de uitvoering van het project naadloos aan bij de destijds door de overheid ingevoerde AWBZ pakketmaatregel. Door de participatie werd zichtbaar dat de deelnemers meer de regie namen en hun zelfredzaamheid toenam. Ook familieleden zagen dit en werden daar positief door beïnvloed.
  • Door bovenstaande participatie werd zichtbaar dat de sociale redzaamheid werd vergroot.
  • Kinderen, jong volwassen waren altijd gelukkig en blij om te kunnen participeren.
  • Zij voelden zich geaccepteerd en waardig als persoon. Het kunnen uitvoeren van meer complexe handelingen die eigen zijn aan het JKA Karate vertaalde zich in meer zelfvertrouwen.
  • De instructeurs zagen de weerstand van de deelnemers door de trainingen groeien. Dit uitte zich in een hogere mobiliteit en het vermogen zich zelfstandig te kunnen verplaatsen.
  • Probleemgedrag bij deelnemers met een psychische beperking verminderde tijdens de trainingen. Dit werd ook geconstateerd door  hun persoonlijke begeleiders.
  • Stoornissen in het denken, de concentratie en waarneming verminderden aanzienlijk bij de deelnemers.
  • Dit gold ook voor de geheugen en oriëntatiestoornissen (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon).

Proeftuin

Onze JKA dojo in Neerbeek is een proeftuin geweest om te beginnen met karate lessen voor minder validen, waarbij naast het doel om de sport toegankelijk te maken voor minder validen het ook het streven was om valide en minder valide mensen samen in een dojo te laten trainen. Deze integratie is een groot succes geworden en in het voordeel van alle sporters. De mensen met een beperking zijn een integraal onderdeel van de dojo geworden en zijn met hun inzet, wilskracht een voorbeeld voor alle sporters.

  1. Via demonstraties en wedstrijden hebben we deze integratie niet alleen op lokaal en landelijk niveau onder de aandacht gebracht, maar zelfs op internationaal niveau.
  2. Door JKA EK in 2011 als podium te gebruiken om de mogelijkheden en integratie van minder validen binnen JKA karate onder de aandacht te brengen en te promoten.

Dit is een geweldig succes geworden en er zijn enorm veel positieve reacties binnen gekomen vanuit de organisaties van de deelnemende landen. Deze actie is zelfs onder de aandacht gekomen van de JKA World Federation) (maandblad en tijdschrift Japan). Dit heeft ook al geleidt tot demonstraties in binnen en buitenland. Gemeente Beek is erg trots op haar mooie plek in Neerbeek waar iedere beperkte sporter gewoon kan aansluiten.

 

Onbeperkte mogelijkheden!
Share