Welkom

 

Welkom op de site van Centrum Weng (Wilskracht en Groei). Deze is rijkelijk gevuld met alles zeggende foto’s, inspirerende en vooral interessante verhalen van en door mensen in een kwetsbare positie die in het centrum begeleid en ondersteund worden en mensen die betekenis geven aan Centrum Weng.

Centrum Weng houdt sinds jaar en dag de deuren voor iedereen open. Dit heeft ertoe geleid, dat zij de laatste jaren veel mensen in een kwetsbare positie heeft mogen verwelkomen en deze de kans te bieden om deel uit te maken van haar unieke karatefamilie. Het centrum vervult een belangrijke rol binnen de integratie van deze doelgroepen. Naast JKA (Japanse Karate Associatie) karate bestaat de persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de deelnemers uit activiteiten die hun weer in hun kracht zetten. Centrum Weng is een AWBZ erkend dagbestedingcentrum met een zeer eigentijds en uniek karakter.

Sport, spel en beweging is een belangrijk onderdeel van de methodiek binnen het centrum. Centrum Weng wil u graag wijzen op de ongekende mogelijkheden om sporters met een beperking in beweging te krijgen, zij zijn namelijk echte toppers.

Centrum Weng richt zich naast de reguliere activiteiten van de sportschool, op begeleiding en ondersteuning van kwetsbare burgers in onze samenleving. Deze begeleiding is gericht op een groei in de eigen regie en de weerbaarheid van deze mensen. Zij tracht daarbij hun gids te zijn naar het vinden van een plek in de huidige maatschappij.

JKA Karate is een wezenlijk onderdeel van deze begeleiding. In de karateschool trainen mensen met en zonder beperking in dezelfde groep. De kracht van de specialisatie van Centrum Weng zit vooral in de combinatie met ‘reguliere’ karateschool-activiteiten.

Centrum Weng maakt onderdeel uit van het gemeenschapshuis ‘Neerbeek’. Na de verbouwing van de bovenverdieping van het gemeenschapshuis zijn de begeleidingsmogelijkheden uitgebreid met logeeractiviteiten. Het gemeenschapshuis  Neerbeek is een algemene voorziening namens Gemeente Beek voor haar gemeenschap. Samen met de kernpartners willen we in ‘Neerbeek’ ruimte bieden voor initiatieven vanuit de gemeenschap zelf. Burgers (in een kwetsbare positie), verenigingen en ondernemers zijn welkom om hun ideeën en initiatieven zo mogelijk in ‘Neerbeek’ te verwezenlijken. Waar nodig kunnen de betrokkenen daarbij gebruikmaken van onze expertise. Ons verlangen is om ‘gemeenschapshuis Neerbeek’ uit te laten groeien naar een huis van en voor iedereen en nog meer dan nu, een ontmoetingsplek te laten zijn voor jong en oud, ziek en gezond.

De combinatie van de accommodaties ‘gemeenschapshuis Neerbeek’, Centrum Weng en de dojo versterkt elkaar. We zien de activiteiten die er plaatsvinden en die er verwezenlijkt gaan worden als ondersteuning voor mensen uit Neerbeek en omgeving om zo veel mogelijk op eigen kracht en zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven leven.

Ramon Wewengkang

 

Share