Logeerweekenden Centrum Weng

Kort verblijf /Logeerweekenden

Doelgroep

Wij bieden logeerweekenden aan, aan deelnemers met een (licht/matig) verstandelijke beperking en die vanwege hun complexe problematiek 24-uurs begeleiding nodig hebben. Deze 24-uurs begeleiding is gericht op het bieden van structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid in onze kleinschalige en warme omgeving. De deelnemers hebben een ZZP-indicatie 1,2, 3 of 4. Centrum Weng heeft plaats voor 8 deelnemers binnen haar logeerverblijf. Centrum Weng heeft hier bewust voor gekozen om zo de verschillende processen te kunnen waarborgen. Denk hierbij aan processen zoals groepsdynamica, toezicht, veiligheid en begeleiding. Bij Centrum Weng logeren deelnemers met een lichte/matige verstandelijke beperking zonder ernstige gedragsproblematiek(en). Er is  een herengroep en een damesgroep.

Doelstelling

Middels onze logeerweekenden bieden wij een verblijfsweekend aan met lot- en leeftijdsgenoten.  De begeleiding tijdens het verblijf is erop gericht dat het zelfbeeld van de deelnemers opbloeit door hen te helpen bij het maken van vriendschappen en het onderhouden van deze vriendschappen. De focus ligt op het stimuleren en bevorderen van sociale vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het voor zichzelf opkomen en leren omgaan met de eigen beperking en beperking van de ander. De deelnemers leren zelfstandig te functioneren in een groep. Een positieve, saamhorige en prettige sfeer en groepsdynamica staat bij ons hoog in het vaandel. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten en sociale interactie wordt gestimuleerd gedurende het logeerweekend. Een positief zelfbeeld ervaren en het verbonden voelen met anderen is van groot belang op de levenskwaliteit van de deelnemers. Zij voelen zich immers vaak eenzaam en alleen.

Tevens is de begeleiding gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit doen wij door het herhalen en oefenen van praktische vaardigheden. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, algemene dagelijkse levensverrichtingen en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.Het oefenen naar zelfstandig begeleid wonen kan zeker ook een doel zijn van de logeerweekenden.  Deelnemers leren in bepaalde mate los te komen van hun ouders.Er wordt gericht gewerkt aan doelen die opgesteld zijn vanuit het persoonlijk ontwikkelingsplan. Op deze wijze kunnen de ouders en/of mantelzorgers tijdelijk ontlast worden van hun zorgtaken.

Bovenstaande doelen gaan hand in hand met een specifieke doelgroep die in staat is deze waar te maken. Het is dus vanzelfsprekend dat Centrum Weng tijdens de intake hier op selecteert.     

Aanbod/ werkwijze

Centrum Weng beschikt over 8 plekken kort verblijf ofwel logeerfunctie. De functie kort verblijf wordt op dezelfde locatie van Centrum Weng geboden.  Er wordt  24 uur per dag toezicht en begeleiding geboden afhankelijk van de behoefte van de deelnemer. 

Als u uw zoon/dochter wilt inschrijven voor het logeren ontvangt u van ons een informatiepakket en uitnodiging voor een intakegesprek. Graag stellen wij u op de hoogte van de door ons gestelde kennismakingsprocedure en stappenplan. Het doel is om de deelnemer op een rustige manier te laten wennen aan de groep, structuur en de begeleiders, opdat er een basis van vertrouwen en veiligheid ontstaat. De kennismakingsprocedure is tevens een proefperiode.  Hierbij wordt gekeken naar het welzijn, welbevinden en functioneren van de deelnemer in de groep. 

Voorbeeld programma logeerweekend:

Vrijdag:

Om 17.30 uur komen wij bij elkaar in Centrum Weng, waar wij het weekend gezellig samen starten tijdens het avondeten. Na het avondeten zullen wij samen de kamers indelen en maken we de bedden op. Daarna is er nog de mogelijk om samen film/tv te kijken of een gezelschapspel te doen.

Zaterdag:

09.30 uur: Gezamenlijk ontbijten en erna douchen/persoonlijke verzorging.

10.30 uur: Vrije tijd/wandelen

12.30 uur: Lunchen.

13.30 uur: Middagprogramma: activiteiten zoals; zwemmen, shoppen, bioscoop, dierenpark enzovoort.

16.00 uur: Uitrusten/vrije tijd.

17.30 uur: Avondeten.

19.00 uur: Avondprogramma (film kijken en/of gezelschapsspel).

21.30 uur: Einde programma.

Zondag:

09.30 uur: Gezamenlijk ontbijten en erna douchen/persoonlijke verzorging.

10.30 uur: Tassen in pakken, kamers opruimen, kamers schoonmaken.

12.30 uur: Lunchen.

13.00 uur: Middagactiviteit

16.30 uur: Einde dag

 

Centrum Weng helpt u op weg!
Share