Waarom Neerbeek?

Peter en Gerda Wewengkang hebben destijds met het opzetten van de Karateschool JKA karate Do Weng en het beheer van gemeenschapshuis ‘Neerbeek’ een duidelijke keuze gemaakt voor de gemeente Beek en meer in het bijzonder Neerbeek. Hen sprak destijds al de hechte gemeenschap aan en de betrokkenheid van haar bestuurders bij de inwoners.

Het plan om vanuit de karateschool een maatschappelijk centrum te maken, het huidige Centrum Weng, is door ons in samenspraak met de gemeente Beek geschreven. Zij juichte het initiatief toe. Sporten voor mensen met beperking is namelijk een belangrijk speerpunt voor de gemeente Beek.

Centrum Weng zet in op het (door)ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten van (kwetsbare) burgers zonder de mogelijke beperkingen uit het oog te verliezen. We merken dat steeds meer mensen een drang hebben naar authenticiteit, voortkomend uit de behoefte aan rust, eenvoud, onbevangenheid en ontspanning. Binnen Centrum Weng krijgt de onbevangenheid die mensen met een beperking hebben de ruimte om te zijn wie ze willen zijn.

Onze overtuiging is dat binnen Centrum Weng en het gemeenschapshuis nieuwe sociale verbanden ontstaan door ontmoeting van mensen met en zonder beperkingen die samen ontwikkelen, leren en bouwen aan nieuwe perspectieven en oplossingen. We voegen daar onze passie en (ondernemende) kwaliteiten waar nodig aan toe. We zorgen voor een veilige omgeving met ruimte voor verrijking, familiegevoel en innerlijke rust.

Door het opzetten van brede activiteiten inspelend op de behoefte van deelnemers en bezoekers, de wijze van inrichting van de locaties en de synergie ertussen maakt dat Centrum Weng en het te ontwikkelen gemeenschapshuis van toegevoegde waarde zijn voor de uitvoering van de drie decentralisaties. De eigen kracht van (kwetsbare) burgers wordt bevorderd. Het gemeenschapshuis biedt een stimulerende omgeving om collectieve voorzieningen door en voor inwoners van Neerbeek en omgeving te verwezenlijken. Dat maakt dat burgers langer in Neerbeek en omgeving kunnen blijven leven en betekenis kunnen geven aan anderen.

We zijn ons ervan bewust dat we deze uitdaging niet alleen kunnen verwezenlijken en realiseren ons dat (kwetsbare) burgers, vrijwilligers, maatschappelijke partners, de gemeente Beek en andere regiepartijen belangrijk zijn in het doen slagen en het (door)ontwikkelen van Centrum Weng en het gemeenschapshuis. 

Centrum Weng is uw gids voor de toekomst.
Share