Gedeeltelijke openstelling per 1 juni Gemeenschapshuis Neerbeek

 

Beste gebruikers/bezoekers en bestuurders van verenigingen van het gemeenschapshuis Neerbeek,


Vanaf morgen 1 juni mogen we na een lange stop eindelijk weer onze deuren al is het gefaseerd open gaan stellen. Het zal een vreemde gewaarwording zijn op deze manier te starten, echter met alle instructies en (voorzorg)maatregelen zal het ons samen met u zeker gaan lukken!
 

Tijdens de laatste persconferentie is bekend gemaakt dat gemeenschapshuizen vanaf 1 juni onder voorwaarden weer open mogen. Dat betekent dus ook dat wij u mogen mededelen dat ons gemeenschapshuis Neerbeek weer open zal gaan vanaf morgen. 

Echter de gemeente Beek houdt ons aan een veilige én gefaseerde openstelling. Wij heten de bezoekers/gebruikers van harte welkom weer.  Zijn er groepen mensen die willen opstarten met het verenigingsleven alsook vergaderingen ofwel andere gelijksoortige bijeenkomsten, dan dient u eerst contact met ons op te nemen. Er is sprake van een gereguleerde toegang. 

Welnu hierbij zijn de volgende maatregelen van evident belang:

·       Vanaf 1 juni zijn 30 personen toegestaan in de locatie, exclusief ons personeel. Dit geldt niet per ruimte, maar voor de volledige locatie.

·       30 personen zijn alleen toegestaan als voldaan kan worden aan 1,5 meter afstand regel.

·       Er wordt aan alle bezoekers gevraagd of ze geen verkoudheidsklachten hebben of symptomen als benauwdheid of koorts. Indien een vereniging ofwel andere partij wenst samen te komen in een van de zalen van het gemeenschapshuis, dienen zij dit vooronderzoek te hebben gepleegd bij hun deelnemende bezoekers.

·       Alle activiteiten, behalve binnensport activiteiten, kunnen weer georganiseerd worden.

·       Voor gemeenschapshuis Neerbeek geldt dat het geen sportfunctie is/heeft en hierdoor mag de horeca open vanaf 1 juni, conform de richtlijnen van de overheid RIVM. 

·       Echter gezien de kwetsbare doelgroepen die gezien kunnen worden als risicogroep (denk aan de  vaste bezoekers van Het Eetpunt en De Hoeskamer) is hier gekozen om dit gefaseerd op te laten opstarten.

 

In alle concreetheid betekent dit het volgende voor u:

Voor de verenigingen gelden deze maatregelen:

  Vanaf 01 juni zijn 30 personen toegestaan in de grote zaal, exclusief personeel. 

  Vanaf 01 juni zijn 10 personen toegestaan in de grote vergaderzaal, exclusief personeel. 

  Vanaf 01 juni zijn   personen toegestaan in de kleine vergaderzaal, exclusief personeel.

Voor het herstarten van het gemeenschapshuis zullen wij de volgende fases doorlopen: 

  Vanaf 15 juni zal de dagbesteding van Centrum Weng opstarten 

  Vanaf 18 juni zijn 10 personen toegestaan in de Hoeskamer en mogen andere activiteiten in de verschillende zalen starten.

  Vanaf 26 juni zal het Eetpunt ‘Bie Olga’ weer opstarten   

 

Maakt u dus deel uit van een groep > 30  dan betekent dit helaas, dat u nog niet geheel starten kan. Uw activiteit(en) kunt u enkel hervatten, nadat u eerst intern (met uw vereniging, bestuur en/of collega’s) overleg heeft gehad. U bent verantwoordelijk om de overheidsmaatregelen/RIVM tijdens uw activiteit in het gemeenschapshuis Neerbeek op te volgen voor zowel persoonlijke als andermans veiligheid. U wordt hierin gefaciliteerd door ons. 

 

  U dient er rekening mee te houden dat gebruikers vooraf dienen te reserveren (dit kan middels een bezettingsschema dat in samenspraak met de gebruikers wordt  opgesteld). Hiervoor dienen de verenigingen dus eerst een gesprek met de beheerders in te plannen om elkaars protocollen uit te wisselen alvorens te starten.

  Het is nodig om per gebruiker te bekijken of u uw activiteiten weer wil hervatten. Het kan zijn dat u als gebruiker(s) het nog niet verantwoord vinden om uw activiteiten te hervatten (bijvoorbeeld: oudere doelgroep/risicogroep) of het nog niet toegestaan is om activiteiten te hervatten (bijvoorbeeld: binnensportactiviteiten).

  De vrijwilligers zullen wij persoonlijk benaderen om te onderzoeken of zij hun vrijwilligerswerk weer wensen te herstarten.

  Om weer open te mogen is het dus noodzakelijk dat ook de huidige gebruikers (lees verenigingen) een eigen protocol hebben.

  Hoe gaan we om met hygiëne, bezoekers, gebruikers en programmakeuze? Hoe wenst u op te starten? Met welke vervolgstappen? (per 1 juli toegang voor 100 bezoekers)

  Voldoende desinfectiemiddelen (desinfecteren van de handen bij binnenkomst) zullen aanwezig zijn evenals het Corona-stickerpakket met instructies. U dient uw eigen Corona coördinator aan te wijzen tijdens uw activiteit(en)Extra reiniging van het gebouw (m.n. toiletten) zal plaatsvinden door ons personeel gedurende de dag.

  De aangewezen Corona (dag-/dagdeel-) coördinator en het personeel herkenbaar in de blauwe hesjes mogen in geval van overtreding van de regels de bezoekers/gebruikers hierop aanspreken. Indien het herhaaldelijk voorkomt, mag de Corona coördinator de perso(o)n(en) in kwestie verzoeken om het gebouw per direct te verlaten.

 

Kortom een hele hoop informatie en maatregelen alvorens wij u weer mogen ontvangen. Wij houden net als u de routekaart van de overheid/RIVM aan. Mochten er toch andere versoepelingen aan de orde zijn, zult u dat opmerken.  

Er dient echter wel bij vermeld te worden, dat wij nauwlettend onze informatiekanalen in de gaten zullen houden en dat er altijd een kans bestaat, hetgeen wij nu hebben afgesproken te moeten herzien vanuit overheidswege. Heeft u vragen hieromtrent, neem dan contact op via dit e-mailadres info@centrumweng.nl of bél! Ons telefoonnummer is 046-4371182 of 0651854756.

Namens team Gemeenschapshuis wensen wij u een fijne voortzetting van deze mooie Pinksterdagen.

 

Hopelijk tot snel weer!

 

Ramon Wewengkang

Olga Esteban

 

 

 

 

Share