DAGBESTEDING NIEUWS: COVID-19

Dag beste ouders/lezers

We hebben weliswaar ons wekelijks contact, maar wij willen jullie graag laten weten dat wij ‘achter de schermen’ niet op onze lauweren gerust hebben. Er is inzake de uitbraak van het COVID-19 Corona virus veel te doen geweest voor ons allemaal. Het heeft enorme impact op ons gemaakt. Deze onzekere tijden heeft de maatschappij en eigenlijk de hele wereld tijdelijk op de rem gezet. Met de overheidssteun mochten wij als Centrum Weng ons zeer gerust voelen, maar vooral dankbaar dat we de continuïteit kunnen borgen. Deze overheidsmaatregel zorgt ervoor dat wij en alle andere zorgverleners/zorgaanbieders deze nogal moeilijke periode het hoofd 'boven water' kunnen houden. 

 

 
Zoals reeds gesteld hebben wij vanuit (t)huis, centrum en zowat alle denkbare plekken in de natuur kunnen doorwerken. In het centrum is groot onderhoud gepleegd, we zijn heel veel tijd gaan steken in ons nieuwe systeem Nedap-ONS (uitleg zodra we zijn opgestart in 1-1 gesprek met jullie als ouders). We hebben over en weer gebeld/gemaild om duidelijkheid te krijgen welke koers wij moesten aanhouden. Jullie weten dat voor onze sector heel veel onduidelijk was in het begin en nu zelfs nog worden wij niet expliciet benoemd in de media. 
Er zijn talloze filmpjes door de dames gemaakt, opdrachten bedacht en zo ook nieuwe talenten zichtbaar boven komen drijven; denk aan de acteertalenten, tekentalent, danstalenten en etc.
 
Welnu, 
 
Zoals jullie weten volgen we nauwlettend de adviezen/besluiten van de overheid en het RIVM. Intussen hebben wij een klankbord bij de voor ons bekende adviesorganen optredend voor/namens de budgethouders; SVB, Per Saldo, Zorgverzekeraars etc.
We hebben een protocol opgesteld inzake dit Corona-beleid en staan 'in de startblokken' om geheel/gedeeltelijk te kunnen openstellen van ons Centrum. Hoe dàt exact uit zal zien weet nu nog niemand helaas. Dit protocol zullen we met jullie delen vóór opening; dit is namelijk onderhevig aan nog eventueel aangepaste/versoepelde maatregelen RIVM. We bereiden ons voor op deze opstart. Zoals in voorgaande mail(s) is benoemd willen we ouders (vitale beroepen werkzaam) die écht ‘hoog’ zitten met hun (thuis)planning aanmoedigen om contact op te nemen met ons; dat kan via olga@centrumweng.nl. Wij hebben zoal wat ideeën hoe hier mee om te gaan totdat het moment van aanpassing/versoepeling plaatsvindt. Wij hopen op een duidelijk signaal van de overheid, opdat onze sector weer mag worden opgestart.  
 
Laat het ons weten. 
 
Namens ons team wensen wij jullie een heel fijn weekend! Hopelijk tot vlug……
 
Met vriendelijke groeten,

Ramon Wewengkang


 
Share