Vervoer

Centrum Weng beschikt over een eigen bus waarmee we deelnemers ophalen en thuis brengen.

Meerwaarde van zelf vervoeren is dat het snel en goedkoop kan. Wij zijn onafhankelijk van derden en kunnen onze eigen rij- en vertrektijden bepalen. Er ontstaat een vertrouwensband met de betrokkenen (denk aan de deelnemers, ouders, mantelzorgers etc.) Er is tijd voor individuele gesprekken tussen deelnemers en de vaste chauffeur. Eigen vervoer zien we als aanvullende conditie om mensen die hiervan afhankelijk zijn naar de verschillende locaties te vervoeren, opdat ze kunnen deelnemen aan de activiteiten. Het biedt een alternatief voor mensen die niet (meer) in staat zijn om hun eigen vervoer binnen en buiten de dorpskern te regelen. We stimuleren dat mensen hun sociale contacten op peil kunnen houden en de regie over hun eigen leven blijven houden. Er zijn een aantal groepen waar wij onze bus in Neerbeek en omgeving al voor inzetten:

• Deelnemers gemeenschapshuis Neerbeek en Centrum Weng

• Deelnemers Carrousel (sportprogramma) De Haamen Beek

• Vervoer van jeugd en jongeren in het kader van karate activiteiten, na school en in het weekend.

Centrum WenG komt naar u toe
Share