Linsey de Vries

Mijn naam is Linsey de Vries geboren op 8 december 1990 en werkzaam bij Centrum Weng. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies. Tijdens mijn studie heb ik de minor Nederlandse Gebarentaal mogen volgen. Dit was een unieke en leerzame ervaring die nog iedere dag van invloed is in de interactie met de mensen waarmee ik werk. In 2014 heb ik een andere zeer bijzondere en mooie cursus gevolgd en behaald; Gentle Teaching. 

Toen wijlen Peter Wewengkang mij enkele jaren geleden vroeg waarom ik voor dit werk koos, antwoordde ik: "Omdat ik het doe vanuit mijn hart".  Ik ontmoet in mijn werkveld een breed scala aan mensen, de meeste zijn mensen met bijzondere kwetsbaarheden.  Ze komen op allerlei verschillende manieren en met verschillende vragen op ons pad. Ondanks de verscheidenheid tussen deze mensen komen ze uiteindelijk allemaal vanuit dezelfde behoeften bij ons terecht, namelijk zich verbonden willen voelen (ergens bij willen horen), zich ergens veilig en geliefd te voelen. Mijn drijfveer is een goede buddy voor deze mensen te zijn, ze het gevoel te geven dat ze helemaal prima zijn, zoals ze zijn en ik er onvoorwaardelijk voor hun ben, ook wanneer ze het moeilijk hebben. Juist dan hebben ze mijn steun en liefde het hardst nodig.

Ik streef ernaar een zorgzame en warme omgeving voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden te scheppen waarin ze zich op hun gemak voelen, kunnen groeien in hun mogelijkheden ofwel talenten. In mijn nabijheid wens ik dat de personen een fijne tijd zullen ervaren, zodat ze met een lach voldaan naar huis gaan.

Door de mensen en hun problematieken volledig te accepteren ontstaat er een gelijkwaardige en wederkerige relatie waarin zowel de deelnemer als ik kunnen groeien. Ik geniet van de mensen om mij heen, en dat wat ze mij leren en het plezier dat we samen hebben

Dat ik deze visie/missie mag delen en uitvoeren samen met mijn collega's  Ramon, Olga en Tamara is geweldig. Hier ben ik zowel trots als dankbaar voor.  Samen vormen wij een goed op elkaar ingespeeld team met een bijzondere krachtenbundeling. Wij vullen elkaar goed aan.

  • Instructrice, 2e dan JKA
  • Coach, begeleidster van de jeugd vanaf 4 jaar en speciale doelgroepen.
De oplossing ligt niet in het ontbreken van een antwoord, maar in jezelf...
Share